2018 M. PIRMOJO PUSMEČIO INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ (INT) GYNIMO BYLŲ LAT PRAKTIKA. KAS ĮDOMAUS?

 

 

I. Prekiauji panaudotomis prekėmis – tai nereiškia, kad nepažeidi INT

 

UAB „Skagenas prekiavo sodo ir vejos traktoriais bei kita “naudota” technika, pažymėta Europos Sąjungos prekių ženklais. JAV įmonė „Deere&Company pareiškė ieškinį UAB “Skagenas” dėl prekių ženklų savininko teisių gynimo.

 

UAB „Skagenas pagrindinė gynyba šioje byloje, kad ji prekiavo “naudota” technika ir, todėl prekių ženklų savininko teisės yra pasibaigusios į šias prekes.

 

LAT išaiškino, kad “[…] Sprendžiant klausimą dėl prekių ženklo savininko teisių pasibaigimo, nėra teisiškai reikšminga, ar konkrečios prekės, kurių atžvilgiu sprendžiamas pirmiau nurodytas klausimas, yra naudotos ar naujos. Svarbiausia, kad tokių prekių pirmasis patekimas į ES (EEE) rinką būtų prekių ženklo savininkui priklausančios pirmojo išleidimo teisės realizavimo (tiesiogiai ar jo sutikimu per trečiuosius asmenis) padarinys. Kitaip tariant, kad konkrečios prekės (jų atitinkami vienetai) paties savininko arba jo sutikimu būtų pirmą kartą išleistos į ES (EEE) rinką. Kaip minėta, atsakovė neįrodė šios teisiškai reikšmingos aplinkybės” (Deere&Company v. Skagenas, civ. byla Nr. e3K-3-155-695/2018).

 

II. Groji muziką pagal sudarytą “nepriklausomų autorių ir atlikėjų” grojaraštį, dar nereiškia, kad nereiks mokėti LATGAi

 

UAB „Norfos mažmena“ ir UAB „Assensus“ sudarė licencijos sutartį dėl nepriklausomų autorių ir atlikėjų muzikinių kūrinių bibliotekos ir grojaraščių sudarymo ir transliavimo per instaliuotas YCD muzikos ir grojimo sistemas UAB „Norfos mažmena“ prekybos centruose. Atsakovės direktoriaus 2012 m. kovo 20 d. įsakyme nurodyta visose parduotuvėse naudoti tik į UAB „Assensus“ sudarytą grojaraštį įtrauktus kūrinius. UAB „Assensus“teises įgijo iš „Jamendo SA“ pagal 2012 m. kovo 12 d. sudarytą Perpardavimo licencijos sutartį.

 

Kolektyvinio administravimo asociacija “LATGA” pareiškė ieškinį UAB „Norfos mažmena“ dėl autorinio atlyginimo priteisimo.

 

Pagrindinė UAB „Norfos mažmena“ ir UAB „Assensus gynyba šioje byloje buvo, kad autoriai ir atlikėjai pavedę savo teisių administravimą kolektyvinio administravimo asociacijai nepraranda teisės asmeniškai susitarti dėl autorinio atlyginimo ir jį rinkti, konstatuoti pažeidimai penkiose parduotuvėse nėra pakankamas atrankinis skaičius pažeidimams visą mėnesį visose 133 UAB „Norfos mažmena“ parduotuvėse konstatuoti.

 

LAT patvirtino ankstesnį LAT išaiškinimą civ. byloje Nr. 3K-3-17/2012, kad autorius, sudaręs sutartį su autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija dėl savo autoriaus teisių administravimo, jeigu nesusitarta kitaip, negali šių teisių įgyvendinti individualiai ir tokio atlyginimo kolektyvinio administravimo asociacija galėtų nerinkti tik tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad šie autoriai atsisakė tokio atlyginimo. Šioje byloje  buvo nustatyta, kad 4 autoriai savo teisių administravimą yra pavedę kolektyviniams subjektams, kurie atstovauja autoriams, nebuvo įrodyta, kad atlyginimo už viešą atlikimą autoriai atsisakė, todėl LAT paliko galioti apeliacinės instancijos teismo nutartį.

 

Taip pat LAT neįtikino UAB “Assensus” argumentai dėl atrankinės dalies. Šiuo atveju teismams pakako įrodymo – UAB „Norfos mažmena“ direktoriaus 2012 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. T-20-1 „Dėl muzikos“, kuriame buvo nurodyta, kad nuo 2012 m. balandžio 1 d. visose UAB „Norfos mažmena“ tinklui priklausančiose parduotuvėse „Norfa“ iki atskiro įsakymo turi būti naudojamas (grojamas) tik UAB „Assensus“ sudarytas muzikos kūrinių grojaraštis. LAT nuomone, bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Svarbu, kad viena ar kita prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, ir atitinkamai būtų pagrįsta, kad priešingos prielaidos tikimybė yra mažesnė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2009).

 

LAT vertinimu, apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų (tiesioginių ir netie-sioginių) visumą ir konstatuodamas pažeidimą visose atsakovės 133 parduotuvėse, tinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Autorių teisių gynimo asociacija v. Norfos mažmena, civ. byla Nr. 3K-3-45-969-2018).

 

Iškilus klausimams dėl intelektinės nuosavybės apsaugos ir gynimo, maloniai prašome kreiptis į advokatę, patentinę patikėtinę Editą Ivanauskienę, e.p. edita.ivanauskiene@eiip.lt