VALSTYBĖS PARAMA IŠRADIMŲ PATENTAVIMUI IR DIZAINŲ REGISTRAVIMUI TARPTAUTINIU MASTU

Edita Ivanauskienė, advokatė, patentinė patikėtinė, EiiP

 

 

2020 m. lapkričio 30 d. paskutinė diena teikti paraiškas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai iki 75 proc. išradimų patentavimo ir dizainų registravimo tarptautiniu mastu kaštams pasidengti. Maksimali finansuojama suma tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti yra 30.000 eurų.

 

 

Jeigu reikia pagalbos, prašome kreiptis į EiiP e. paštu edita.ivanauskiene@eiip.lt ar telefonu 8-686-11584, padėsime ir su išradimų patentų ar dizainų registracijų tarptautiniu mastu gavimu, ir su paraiškos paramai užpildymu ir pateikimu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai.