PREKIŲ ŽENKLŲ REGISTRAVIMO MOKESČIŲ PAKEITIMAI IR KITI SVARBŪS POKYČIAI

Edita Ivanauskienė, advokatė, patentinė patikėtinė, EiiP

 

2019 m. sausio 1 d. laukia pokyčiai prekių ženklų registravimo ir apsaugos sistemoje, bent taip atrodo iš Prekių ženklų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (Projekto reg. Nr. 17-13689(3), reg. data 2018-08-31) (toliau – Įstatymo projektas). Tai, kad šio projekto jau numeris 3 indikuoja, kad Įstatymo projektas sunkiai skinasi kelią.

Svarbiausi pokyčiai, susiję su Direktyvos 2015/2436 įgyvendinimu, bet, atrodo, tai pasirodė ir gera proga padidinti prekių ženklų registracijos žyminius mokesčius ir atlikti kitus procedūrinius pakeitimus. Žemiau trumpai aptariami esminiai prekių ženklų reformos pokyčiai.

REIKALAVIMO ŽYMENĮ PAVAIZDUOTI GRAFIŠKAI ATSISAKYMAS. KĄ TAI DUODA?

Pagal Direktyvą 2015/2436 nėra reikalaujama, kad žymuo būtų pavaizduotas grafiškai tam, kad jis būtų užregistruotas kaip prekių ženklas, tokio reikalavimo nėra ir Įstatymo projekte. Įstatymo projekto 5 str. numato, kad „Ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, pavyzdžiui, iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, ar piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, prekių ar jų pakuotės formos arba garsų, jeigu tokie žymenys atitinka šias abi sąlygas: 1) jie gali atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kitų asmenų prekių arba paslaugų; 2) juos galima pateikti Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre (toliau – Registras) taip, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti ženklo savininkui suteiktos apsaugos objektą.“

 

Tokio reikalavimo atsisakymas atveria kelią platesnėms galimybėms registruoti netradicinius prekių ženklus, tokius kaip garsinius, kvapo ir judėjimo ženklus. Iškyla klausimas, ar Valstybinis patentų biuras yra tam pasirengęs, ar bus leidžiama teikiant paraišką pateikti prekių ženklą įvairiuose failų formatuose, bus matyti.

 

POST GRANT PREKIŲ ŽENKLŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪRA KEIČIAMA Į PRE GRANT PROCEDŪRĄ. DIDĖJA ŽYMINIS MOKESTIS UŽ PREKIŲ ŽENKLO ĮREGISTRAVIMĄ

Šiuo metu prekių ženklas įregistruojamas dar prieš protesto stadiją ir žyminio mokesčio mokėjimas susideda iš dviejų dalių, t.y. už paraiškos padavimą ir registraciją. Pre grant procedūros atveju prekių ženklas įregistruojamas pasibaigus protesto terminui ir mokamas vienas mokestis už prekių ženklo registraciją. Numatoma, kad žyminis mokestis bus didesnis – EUR 180 EUR už prekių ženklo registraciją vienoje klasėje palyginant su dabar galiojančiais įkainiais, t.y. EUR 138 (69 + 69), tokiu būdu priartėjant prie Latvijoje ir Estijoje nustatytų žyminių mokesčių už prekių ženklo registraciją.

 

PROTESTO METU DĖL PREKIŲ ŽENKLO PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU BUS GALIMA KELTI ARGUMENTUS DĖL ANKSTESNIO PREKIŲ ŽENKLO NENAUDOJIMO IŠ TIKRŲJŲ

 

Pagal dabar galiojančią tvarką netgi jeigu ankstesnis prekių ženklas nebuvo naudojamas iš tikrųjų penkerius metus, į tai visiškai neatsižvelgiama nagrinėjant protestą. Pagal Įstatymo projekto 57 straipsnį tokią gynybos priemonę bus galima naudoti. Nepateikus įrodymų dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų, kai to reikalaujama, protestas bus atmetamas.

 

KREIPTIS DĖL PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS PANAIKINIMO AR PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIA PIRMIAUSIA REIKĖS Į VPB APELIACINĮ SKYRIŲ

 

Šiuo metu VPB Apeliaciniame skyriuje galima kreiptis dėl prekių ženklo pripažinimo negaliojančia tik per protesto laikotarpį, kuris yra trys mėnesiai, skaičiuojami nuo prekių ženklo registracijos paskelbimo datos. Pasibaigus protesto laikotarpiui prekių ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia ar panaikinta tik teismo tvarka.

 

Įstatymo projekte nustatoma privaloma administracinė procedūra dėl prekių ženklo pripažinimo negaliojančia ar panaikinimo, kurią vykdys VPB Apeliacinis skyrius. Tokiu būdu koncentruojamas visų ginčų dėl prekių ženklų negaliojimo ir panaikinimo nagrinėjamas VPB Apeliaciniame skyriuje, tik bus galima skųsti VPB Apeliacinio skyriaus sprendimus teismui. Numatoma, kad prašymo registraciją pripažinti negaliojančia ar panaikinti kainuos 220 EUR. Tai ženkliai brangiau nei šiuo metu kreiptis į teismą dėl to paties (EUR 100, e. būdu EUR 75) ir jeigu nebus atlyginamos bylinėjimosi išlaidos šioje procedūroje, tai reiškia, kad prekių ženklų gynybos išlaidos dengiamos iš prekių ženklų savininkų kišenės.

 

Įstatymo projekte yra ir kitų naujovių, informaciją apie Įstatymo projektą galite rasti www.lrs.lt.

 

Turite komentarų ar nuomonių prašome rašyti edita.ivanauskiene@eiip.lt.