ARMĖNIJOS KOMPANIJOS TABAKO PREKIŲ ŽENKLO “MASTER” ISTORIJA. NEATIDĖLIOKITE PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS AKTUALIOSE RINKOSE!

Edita Ivanauskienė, advokatė, patentinė patikėtinė, EiiP

 

2016-06-29 Jelena Šiškova pateikė Valstybiniam patentų biurui žodinio prekių ženklo paraišką „MASTER“, o 2016-06-30 figūrinio prekių ženklo IMT Master LIGHTs 100’s  34 klasės prekėms „tabakas; rūkymo reikmenys; degtukai“. Tabako kompanija „INTERNATIONAL MASIS TABAK“ LLC (Armėnija, AM) pareiškė protestus prieš abi prekių ženklų registracijas.

 

Problema abejais atvejais, kad „INTERNATIONAL MASIS TABAK“ LLC (MASIS) neturėjo ankstesnio pareikšto ar registruoto tapataus ar panašaus prekių ženklo, galiojančio Lietuvoje.

 

DĖL ŽODINIO PREKIŲ ŽENKLO “MASTER”

 

Protestas prieš žodinį prekių ženklą “MASTER” buvo grindžiamas PŽĮ 7 straipsnio 3 dalimi, kuri nustato, kad ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas padavė paraišką įregistruoti ženklą turėdamas nesąžiningų ketinimų. 

 

TT praktikoje įtvirtinta, kad „nesąžiningumo buvimą reikia vertinti visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius bylos veiksnius, esančius registracijos paraiškos pateikimo momentu, įskaitant, be kita ko, aplinkybę, kad pareiškėjas žinojo ar turėjo žinoti, kad trečiasis asmuo naudojo tapatų ar panašų žymenį tapačiai ar panašiai prekei. Vis dėlto aplinkybės, kad pareiškėjas žino ar turi žinoti, jog trečiasis asmuo naudoja tokį žymenį, savaime nepakanka šio pareiškėjo nesąžiningumui įrodyti. Taip pat reikia atsižvelgti į šio pareiškėjo ketinimą prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo momentu, o tai yra subjektyvus veiksnys, nustatytinas remiantis nagrinėjamos bylos objektyviomis aplinkybėmis“ (TT 2013-06-27 sprendimas byloje C 320/12, 36 p.). 

 

Šiame proteste VPB Apeliaciniam skyriui nepakako MASIS pateiktų jam priklausančių registruotų prekių ženklų „MASTER“ Armėnijoje ir kitose ne ES valstybėse, taip pat tie faktai, kad minėti prekių ženklai nebuvo registruoti ES valstybėje ir nuo įregistravimo paraiškos toje ES nepriklausančioje šalyje iki įregistravimo paraiškos ES šalyje praėjo nedaug laiko (prekių ženklai “MASTER” Armėnijoje buvo registruoti 2015, 2016 m.), informacija apie juos pateikiama atitinkamai armėniškai (2012 m. vasario 1 d. Sprendimo Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (T-291/09) 61 punktas) buvo svarbūs nuspręsti, kad nebuvo įrodyta, kad Jelena Šiškova žinojo ar turėjo žinoti, kad INTERNATIONAL MASIS TABAK“ LLC naudojo tapatų ar panašų žymenį tapačiai ar panašiai prekei.

 

Taip pat VPB Apeliacinio skyriaus nuomone, viešas informacijos pobūdis ir kompiuterio bei interneto ryšio prieinamumas nepatvirtina, kad protestuojamo ženklo savininkė turėjo žinoti apie MASIS prekių ženklus.

VPB Apeliacinis skyrius taip pat manė, kad tokiu atveju būtų svarbu pateikti MASIS priklausančiais ženklais pažymėtų prekių platinimo ir šių žymenų žinomumo Lietuvoje įrodymus bei tai, kad ginčo šalys yra konkurentai, kas nebuvo padaryta.

 

VPB Apeliacinis skyrius paliko galioti Jelenai Šiškovai priklausantį žodinį prekių ženklą “MASTER”. Įdomus faktas, kad VPB prekių ženklų duomenų bazės duomenimis šiuo metu šis prekių ženklas priklauso Anglijos tabako kompanijai TOBACCO International Enterprises Limited. Visai nebloga taktika.

 

DĖL FIGŪRINIO PREKIŲ ŽENKLO “IMT Master LIGHTs 100’s “

 

Protestas prieš šį figūrinį prekių ženklą “IMT Master LIGHTs 100’s “ buvo grindžiamas dviem teisiniais pagrindais PŽĮ 7 str. 3 d. ir PŽĮ 7 str. 1 d. 6 p., kuri nustato, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus saugomam pramoniniam dizainui ar kitam pramoninės nuosavybės objektui, autorių teisių saugomam literatūros, mokslo, meno kūriniui, žinomo asmens pavardei ar vardui, meniniam pseudonimui ar kito asmens portretui arba yra klaidinamai į jį panašus, išskyrus atvejus, kai šių teisių savininkas ar jo teisių perėmėjas yra davęs sutikimą. Šiame proteste buvo įrodinėjama, kad protestuojamas prekių ženklas iš esmės atkartoja MASIS prekių ženklą ir cigarečių pakuotę, kuri apsaugota autorių teisėmis, taip pat figūrinio prekių ženklo “IMT Master LIGHTs 100’s “ paraiška pateikta turint nesąžiningų ketinimų.

 

Čia Jelena Šiskova suskubo atsiimti šio prekių ženklo registraciją ir šis prekių ženklas išregistruotas ir protestas nutrauktas.

 

Tik niekaip nesuprantama, kaip Jelenai Šiškovai taip nieko nežinant pavyko taip tiksliai pataikyti ir MASIS pakuotės ir prekių ženklo Master elementus. Gi būna taip. Visko pasitaiko šiame gyvenime. Kartais visai sėkmingai…