“DEEP PURPLE” ROKO GRUPĖ KOVOJE DĖL SAVO PAVADINIMO

Edita Ivanauskienė, advokatė, patentinė patikėtinė

 

“DEEP PURPLE” ROKO GRUPĖ KOVOJE DĖL SAVO PAVADINIMO

 

 

“Deep Purple” yra 1968 m. įkurtos Jungtinės Karalystės roko grupės pavadinimas, kuri koncertuoja ir leidžia muzikos albumus ženklindama “Deep Purple” iki šiol. Vienas iš grupės narių, kuris paliko grupę 1993 metais, 2013 m. balandžio 26 d. pateikė paraišką registruoti ES prekių ženklą 9, 25 ir 41 klasės prekėms ir paslaugoms. “Deep Purple” grupės lyderis pareiškė protestą, kuris po ilgo bylinėjimosi baigėsi 2018-10-04 Bendrojo teismo sprendimu byloje T‑345/16. Bendrasis teismas paliko galioti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta registruoti prekių ženklą tam tikroms prekėms 9 klasėje ir visoms 41 klasės paslaugoms. Šis sprendimas dar gali būti skundžiamas Teisingumo Teismui.

 

Roko grupė “Deep Purple” neturėjo įregistravusi prekių ženklo, todėl šiame proteste rėmėsi tik savo ankstesnėmis teisėmis į neįregistruotą prekių ženklą Jungtinėje Karalystėje. Situacija labai primena įvairias Lietuvos muzikos grupes, chorus ir ansamblius, kurie dažnai būna nesusitvarkę, o gal net nepagalvoję apie savo pavadinimo teisinę apsaugą.

 

Teisinė situacija yra tokia, kad Pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalį neregistruoto prekių ženklo savininkas gali prieštarauti ES prekių ženklo įregistravimui, jei šis neregistruotas prekių ženklas atitinka keturias sąlygas. Neregistruotas prekių ženklas turi būti naudojamas prekyboje; jis turi būti didesnės nei vietinės reikšmės; teisė į šį ženklą turi būti įgyta pagal valstybės narės, kurioje buvo naudojamas ženklas, teisę iki ES prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo datos; šis ženklas turi suteikti jo savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.

 

Roko grupės “Deep Purple” narys iš esmės tvirtino, kad pagal Jungtinėje Karalystėje galiojančius įstatymus jis turėjo teisę uždrausti naudoti prašomą įregistruoti prekių ženklą remiantis taip vadinamu “passing-off” teisiniu pagrindu (kažkas panašaus į mūsų nesąžiningos konkurencijos draudimo pažeidimą ar klaidinančios reklamos draudimo pažeidimą).

 

AR LIETUVOS GRUPĖ TAIP GALĖTŲ?

 

Sudėtinga. Remiantis Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos gairėmis tik tokie Lietuvoje neįregistruoti ženklai gali uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą: teismo sprendimu pripažinti plačiai žinomais ankstesni prekių ženklai (PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p., 9 str.) ir ankstesni juridinių asmenų pavadinimai (PŽĮ 7 str. 1 d. 4 p.).

 

Jeigu panaši bėda Jus ištiko, maloniai prašome kreiptis edita.ivanauskiene@eiip.lt ar telefonu 868611584, padėsime rasti būdą apginti jūsų teises ir interesus.