BŪKITE BUDRŪS PASIRINKDAMI PREKIŲ ŽENKLO RŪŠĮ REGISTRUODAMI ESPŽ

EDITA IVANAUSKIENĖ, ADVOKATĖ, PATENTINĖ PATIKĖTINĖ EIIP

 

2018 m. spalio 25 d. sprendime Teisingumo Teismas (TT) byloje Nr. C-433/17 P patvirtino, kad registruojamo prekių ženklo skiriamasis požymis vertinamas atsižvelgiant į pasirinktą prekių ženklų rūšį. TT išaiškino, kad pareiga pasirinkti prekių ženklo rūšį kyla iš Reglamento Nr. 207/2009 43(2) str. ir ši teisės norma neleidžia pakeisti pasirinktos paraiškoje prekių ženklo rūšies į kitą rūšį (žr., Enercon v OHIM, C-170/15 P, nepaskelbtas, EU:C:2016:53, par. 28).

 

Įdomu tai, kad pagal šios bylos aplinkybes registruojamo prekių ženklo paraiškoje buvo pasirinkta spalvinio prekių ženklo rūšis, o prekių ženklo registracijos pažymėjime buvo nurodyta INID kodas 546, kuris paprastai naudojamas, kai prekių ženklas apima grafinius elementus, o INID kodas 558, naudojamas prekių ženklams, susidedantiems išimtinai iš vienos ar daugiau spalvų, nebuvo nurodytas. TT šioje byloje nurodė, kad šia aplinkybe pirmą kartą buvo pasiremta tik Bendrajame teisme, o pagal TT praktiką įrodymai, kuriais remiamasi pirmą kartą Bendrajame teisme, yra neleistini. Taip pat TT nurodė, kad šia aplinkybe nebuvo remtasi ESINT procedūrose ir buvo visada akcentuojama, kad prekių ženklas yra spalvinis. TT sprendimo pabaigoje padarė išvadą, kad nei ESINT, nei Bendrasis teismas negali perklasifikuoti pasirinktos prekių ženklo rūšies ir, kad negali būti laikoma, kad ESINT turi iššifruoti savo iniciatyva visus dokumentus, pateiktus registruojant “spalvinį” prekių ženklą, kad savo iniciatyva nuspręstų, kad šis prekių ženklas gali būti perklasifikuotas kaip “vaizdinis prekių ženklas”, nepažeidžiant nustatytos teisinės sistemos pagal galiojančias prekių ženklų taisykles.

 

Ar tai reiškia, kad TT sprendimas būtų kitoks, jeigu būtų prekių ženklo savininkas nurodęs ESINT procedūrose, kad šis prekių ženklas yra registruotas ESINT kaip vaizdinis prekių ženklas, lieka neaišku. Iš TT sprendimo atrodo, kad perklasifikavimas prieštarautų ESINT prekių ženklų registravimo procedūroms.

 

 

Baisoka kažkaip. Padavei prekių ženklo paraišką ir keisti prekių ženklo rūšies negali, nebent gali paduoti naują paraišką – betgi 850 EUR vienai klasei. Turi būti labai protingas ir gudrus prieš paduodant ESPŽ paraišką. Būkite budrūs!