ESINT NUTARĖ, KAD BACARDI BUTELIO ATVAIZDAS TURI SKIRIAMĄJĮ POŽYMĮ

 Edita Ivanauskienė, advokatė, patentinė patikėtinė

 

 

 Retai pareiškėjams pavyksta įregistruoti tam tikros prekės atvaizdą ar pakuotę kaip prekių ženklą. Susiduria su atsisakymu registruoti dėl to, kad toks prekių ženklas neturi skiriamojo požymio.

 

Bet štai Bacardi & Company Limited pavyko, bet ne viskas taip paprasta.

 

2017-12-19 Bacardi & Company Limited (toliau – BACARDI) pateikė ESINT grafinio ES prekių ženklo paraišką Nr. 017618191 33 klasės prekėms (svaigieji gėrimai (išskyrus alų)), kurioje vaizduojamas trijų dimensijų butelio vaizdas. Ekspertas atsisakė registruoti šį prekių ženklą, nes jis neturi skiriamojo požymio. 2018-09-04 Bacardi pateikė apeliaciją ESINT Apeliacinei tarybai.

 

ESINT Apeliacinė taryba pasisakė, kad sprendžiant, ar šis prekių ženklas turi skiriamąjį požymį lemiamas klausimas yra, ar įvairių elementų, nurodytų ant šio butelio, grafinė išraiška turi skiriamąjį požymį, ar tik jų kombinacija.

 

ESINT aptaręs ant šio butelio esančius elementus ir jų skiriamąjį požymį padarė išvadą, kad elementų, esančių ant butelio, nors ir neturinčių skiriamojo požymio, kombinacija suteikia bent nedidelį prekių ženklo skiriamojo požymio laipsnį. Vartotojas galės pakartoti arba vengti prekių įsigijimo patirties dėl skirtingų elementų, iš kurių yra sudarytas prekių ženklas, derinio, todėl prekių ženklo negalima atsisakyti registruoti dėl to, kad jis neturi skiriamojo požymio pagal EUTMR 7(1)(b) straipsnį. Detaliau pridėtame 2018-12-21 ESINT Apeliacinės tarybos sprendime.

 

Jeigu turite klausimų ar norėtumėte registruoti prekių ženklą, prašome skambinti tel. 868611584 ar rašyti e. paštu edita.ivanauskiene@eiip.lt.