PAVADINIMĄ „ŽALGIRIS“ GALI NAUDOTI KAS TIK NORI? NELAUKITE, KOL JŪSŲ PREKIŲ ŽENKLUI ATSITIKS TAS PATS

Edita Ivanauskienė, advokatė, patentinė patikėtinė

 

 

Ginče tarp „ŽALGIRIS“ futbolo ir krepšinio klubų, teismas pasakė, kad žymuo ,,ŽALGIRIS“ laikytinas silpnu elementu, nes tokiu tapo dėl plataus naudojimo ir paplitimo, o taip pat dėl istorinės kilmės: „žymuo ,,Žalgiris“ yra tapęs beveik bendriniu žymeniu sportinėje veikloje, be to, naudojamas įvairioms prekėms ir paslaugoms žymėti. Žymuo „ŽALGIRIS“ buvo ir tebėra plačiai naudojamas sporte įvairių ūkio subjektų ir žymens „ŽALGIRIS“ žinomumas yra siejamas su sporto veikla kaip tokia, o ne išimtinai tik su atsakovėmis ar ieškove. Nors tam tikras visuomenės sluoksnis žymenį ,,Žalgiris“ gerai žino, tačiau priklausomai nuo to, kokio miesto, kokio amžiaus asmenys ar kokio sporto aistruoliai yra apklausiami, jie priskiria šį žymenį nebūtinai atsakovėms, kas leistų žymenį ,,Žalgiris“ identifikuoti kaip kilusį iš tam tikro šaltinio. Atsižvelgdamas į tai, teismas daro išvadą, jog nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo taip išplėsti atsakovių prekių ženklų apsaugos ribas, kad atsakovių prekių ženklai būtų saugomi kaip išimtiniai ir įgiję platų žinomumą“;

 

„Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aplinkybės, susijusios su konkretaus gamintojo faktiniu prekių ženklo naudojimu tam tikroms prekėms žymėti, yra esminės sprendžiant dėl prekių ženklo atitikties įstatyme įtvirtintiems reikalavimams, inter alia todėl, kad dėl faktinio naudojimo prekių ženklas gali netekti prekių atskyrimo funkcijos arba priešingai – ją įgyti, t. y. ženklas dėl naudojimo gali įgyti vis stipresnį „išskirtinumą“, įgyti reputaciją ar tapti plačiai žinomu (priklausomai nuo aplinkybių), bet galima, minėta, ir atvirkštinė situacija, kai dėl naudojimo ženklo išskirtinumas menkėja (vadinamasis ženklo „atskiedimas“) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2009), taigi ginčo atveju teismas sprendžia, jog dėl ilgo įvairių prekių ženklų ir žymenų, kuriuose inkorporuotas žymuo ,,Žalgiris“, naudojimo, yra įvykęs vadinamas ženklo ,,atskiedimas“, todėl jo išskirtinumas yra sumenkęs” (civ. byla Nr.e2-726-881/2018).

 

KĄ TAI REIŠKIA?

 

Į šį klausimą taip pat labai aiškiai atsako VPB Apeliacinis skyrius 2018-08-23 sprendime nagrinėdamas protestą Nr. PNZ-454 dėl prekių ženklo „Žalgiris – daugiau nei“ registracijos Nr. 72354 pripažinimo negaliojančia tarp tų pačių klubų: „Kaip jau buvo minėta, nagrinėjant šį protestą, yra reikšmingos aplinkybės nustatytos Vilniaus apygardos teismo 2018-01-29 sprendimu civilinėje byloje e2-726-881/2018, būtent aplinkybės dėl elemento „Žalgiris“ pripažinimo kaip silpno elemento. Kadangi tiek ankstesniuose suinteresuotų asmenų ženkluose, tiek ir protestuojamame ženkle figūruoja elementas „Žalgiris“, jo skiriamasis požymis teismo pripažintas silpnu, tokiu būdu tampa reikšmingi kiti lyginamuosiuose ženkluose esantys elementai bei jų sudaromas bendras suvokimo įspūdis;“

 

„Vien tik silpno/neturinčio skiriamojo požymio elemento sutapimas negalėtų būti pagrindu pripažinti lyginamus ženklus panašiais. Paprastai, jei sutampa elementas, turintis silpną skiriamąjį požymį, tai savaime nereiškia, kad yra suklaidinimo galimybė. Tačiau suklaidinimo galimybė gali būti, jeigu: kiti elementai turi silpnesnį (arba vienodai silpną) skiriamąjį požymį arba jie yra nereikšmingi ženklų vizualiam įspūdžiui ir todėl bendras prekių ženklų suvokimo įspūdis yra panašus; arba bendras prekių ženklų sukuriamas įspūdis yra labai panašus arba tapatus. Būtent tokios aplinkybės ir konstatuotinos nagrinėjamu atveju: silpno elemento „Žalgiris“ sutapimas savaime nėra pagrindu pripažinti lyginamus ženklus panašiais. Atsižvelgtina į tai, kad ginčo ženklas turi kitų elementų „- daugiau nei“, kurie yra reikšmingi ženklo sukuriamam bendram suvokimo įspūdžiui, tokiu būdu ginčo ženklas vizualiai, fonetiškai bei semantiškai skiriasi nuo suinteresuotų asmenų ankstesnių ženklų. Pastaruosiuose ženkluose papildomai figūruoja grafiniai, žodiniai, spalviniai bei šrifto elementai, todėl ankstesni ženklai, kaip visuma įvairaus pobūdžio elementų, formuoja skirtingą bendrą įspūdį, priešingą nei ginčo ženklas, susidedantis iš žodžių junginio „Žalgiris – daugiau nei“.”

 

VPB Apeliacinis skyrius nutarė protestą atmesti ir prekių ženklo „Žalgiris – daugiau nei“ registraciją Nr. 72354 palikti galioti.

 

Taigi, atrodo, pridėjai papildomų skirtingų nuo ankstesnių “ŽALGIRIS” prekių ženklų grafinių ar žodinių elementų ir pirmyn. Istorija ir teismų praktika rodo, kad negalima delsti nei su prekių ženklų registravimu, nei su jo gynyba – nereikia laukti kol tokį prekių ženklą naudos visi ir visur.

 

VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas per 6 mėnesius nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

 

Jeigu domina tolimesnė šio protesto eiga, stebėkite EiiP blogą. Jeigu reikia prekių ženklų registracijos ar gynimo paslaugų, maloniai prašome kreiptis į advokatę, patentinę patikėtinę Editą Ivanauskienę, e.p. edita.ivanauskiene@eiip.lt ar telefonu 868611584.