POKYČIAI AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGOJE – DIDESNI PRIVATAUS KOPIJAVIMO MOKESČIAI IR NETEISĖTO TURINIO INTERNETO SVETAINIŲ BLOKAVIMAS

Edita Ivanauskienė, advokatė, patentinė patikėtinė

 

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. laukia kompensacijos už kūrinių ir gretutinių teisių objektų asmeninį ir reprografinį atgaminimą mokėjimo sąlygų pokyčiai, o nuo 2019 m. balandžio 1 d. turėtų būti pradėta taikyti neteisėtą turinį skelbiančių interneto svetainių blokavimo priemonė – taip skelbia 2018 m. rugsėjo 27 d. įregistruotas LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo projektas Nr. XIIIP-2415(2) (Projektas).

 

Susipažinus su Projektu ir jį lydinčiais dokumentais atrodo, kad Projekto inciatoriai nusitaikė į du pagrindinius dalykus, kurie galėtų papildyti autorių, atlikėjų, garso įrašų gamintojų, filmų gamintojų ir transliuojančių organizacijų pinigines – tai kompensacijos už kūrinių privatų kopijavimą ir reprografinį atgaminimą sumų surinkimo padidinimas bei nelegalaus turinio internete sumažinimas.

 

Projekte siūloma išplėsti ratą asmenų, kurie gautų kompensacinį atlyginimą už kūrinių ir gretutinių teisių objektų asmeninį kopijavimą analoginėse ir skaitmeninėse laikmenose. Projekto Aiškinamajame rašte paaiškinta, kad šiuo metu toks atlyginimas mokamas autoriams, atlikėjams, fonogramų ir audiovizualinių kūrinių gamintojams už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą, priėmus Projektą į šį kompensacinį atlyginimą pretenduos visi autoriai ir gretutinių teisių subjektai už kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ir skaitmeninėje laikmenoje, tame tarpe ir vizualaus meno, ir literatūros kūrinių autoriai.

 

Projektu taip pat siūloma papildyti sąrašą naujais reprografijos įrenginiais, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, taip siekiant daugiau surinkti kompensacinio atlyginimo literatūros ir mokslo kūrinių autoriams ir autorių teisių subjektams.

 

Kovoje su piratavimu internete numatyta papildoma priemonė – blokavimas interneto domeno vardo, identifikuojančio interneto svetainę. Šioje kovoje pasirinkta Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Komisija). Projekto Aiškinamajame rašte nėra atskleista, kodėl būtent ši institucija pasirinkta, lieka tik tikėtis, kad ši institucija turi pakankamai gebėjimų ir resursų vykdyti jai numatytas funkcijas. Kita vertus numatyta dalį surenkamo kompensacinio atlyginimo skirti Komisijai būtent šiems tikslams.

 

Komisija turės teisę teisių turėtojų ar jų įgaliotų asmenų, kolektyvinio administravimo organizacijų prašymu duoti interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus panaikinti galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teise saugomą turinį, blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę (iki tol, kol nėra pašalinamas autorių teise saugomo turinio pažeidimas). Tam, kad toks prašymas būtų tenkinamas pirmiausia turės būti įrodyta, kad teisių turėtojai prieš tai išnaudojo neteismines priemones siekdami, kad būtų nutrauktas autorių teisių saugomo turinio viešas skelbimas viešo naudojimo kompiuterių tinkluose (internete). Kas laikoma neteisminės priemonės Projektas nepaaiškina: ar tai pranešimo interneto prieigos paslaugų teikėjui pagal Vyriausybės tvarką (2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 881) ir jo netenkinimas ar užtenka pateikti pretenziją interneto svetainės administratoriui ir po jos netenkinimo galima kreiptis jau į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją. Komisijos sprendimą dar turėtų sankcionuoti Vilniaus apygardos administracinis teismas. Tai būtų iš esmės greitesnė procedūra nei, kad dabar kreiptis į teismą bendra civiline tvarka dėl to paties.

 

Iš esmės šie siūlomi pakeitimai sveikintini ta prasme, jeigu dėl to galės oriau gyventi menininkai, galės skirti daugiau laiko rimtai ir originaliai kūrybai ir dėl to mažiau reiks menininkus šelpti valstybės dotacijomis. Tačiau ar taip bus, laikas parodys.

 

Dėl tolimesnės informacijos šia tema, sekite EiiP blogą.