NUO ŠIOL REIKĖS TEISMUI DAUGIAU ĮRODYMŲ IR PAGRINDIMO NORINT PRISITEISTI REIKALAUJAMĄ KOMPENSACIJĄ UŽ AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMĄ

EDITA IVANAUSKIENĖ, ADVOKATĖ, PATENTINĖ PATIKĖTINĖ

 

 

 

Jau tur būt niekam nėra paslaptis, kad šiuo metu Lietuvoje už autorių teisių pažeidimą galima prisiteisti iki 38000 eurų kompensaciją (taip vadinamus įstatyminius nuostolius), bet, aišku, niekas taip lengvai nieko neduoda.

 

Įstatyme (ATGTĮ 83 straipsnio 4 dalies 1 punktas) yra nustatyti kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti teismas nustatydamas kompensacijos dydį: pažeidėjo kaltė, jo turtinė padėtis, neteisėtų veiksmų priežastys ir kitos turinčios reikšmės bylai aplinkybės, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijai.

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) (civ. byla Nr. e3K-3-335-916/2018) visai nesenai 2018-09-27 d. nutartyje išaiškino, kad į šiuos kriterijus reikia žiūrėti rimtai ir „teismas visais atvejais turi įvertinti ir pasisakyti dėl kiekvieno iš tiesiogiai teisiniame reglamentavime įtvirtintų kriterijų ir kitų kompensacijos dydžiui nustatyti konkrečioje situacijoje reikšmingų aplinkybių, inter alia, ir CK normų, reglamentuojančių civilinę atsakomybę, taikymo (netaikymo) atsakovui (atsakovams), ir, atsižvelgdamas į tai, pateikti atitinkamą kompensacijos dydžio nustatymo pagrindimą ir argumentaciją pagal individualias konkrečios bylos aplinkybes.“

 

Tos kitos reikšmingos aplinkybės gali būti ir numanoma žala (tiek, kiek ją galima nustatyti), pažeidimo trukmė ir dėl to kilę padariniai, kreditoriaus veiksmai, kurie susiję su pažeidimu ir jo padariniais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2011; 2017 m. birželio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-270-687/2017), išlaidos, patirtos nustatant įvykusį pažeidimą (civ. byla Nr. e3K-3-335-916/2018). 

 

Labiausiai kompensacijos (įstatyme įtvirtintų nuostolių) dydį lemia pažeidėjo kaltė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-270-687/2017 51 punktą). Nuo skolininko kaltės formos, laipsnio ir kitų su skolininko kalte susijusių svarbių bylos aplinkybių priklauso kompensacijos dydis (civ. byla Nr. e3K-3-335-916/2018).

 

Svarbi ir pažeidėjo turtinė padėtis – vertinant pažeidėjo turtinę padėtį, svarbu nustatyti ir tai, ar kaltas asmuo gali atlyginti padarytą žalą, – paaiškino LAT, tačiau priteistinas kompensacijos dydis negali būti toks mažas, jog nepadengtų kreditoriaus minimalių nuostolių arba iš esmės reikštų asmens atleidimą nuo žalos atlyginimo, arba būtų pernelyg didelis, kad jis būtų asmeniui finansiškai nepakeliamas ir iš viso neįgyvendinamas iš jo turto. 

 

Nors LAT praktika dėl kompensacijos už autorių teisių pažeidimą griežtėja, tačiau surinkus visus įmanomus įrodymus ir jau turint aiškų ir tikslų kompensacijos dydžio pagrindimą einant į teismą su ieškiniu, yra didesnė tikimybė, kad reikalaujama kompensacijos suma bus teismo priteista, kas reiškia, kad teismas nesumažins bylinėjimosi išlaidų proporcingai nepriteistai sumai. Juk čia dažniausiai ir slypi didžiausia rizika: sumažinus teismui ženkliai reikalaujamą kompensaciją, proceso gale susimokėjus kitai pusei bylinėjimosi išlaidas gali ne tik nieko nelikti, bet dar ir gali reikėti prisimokėti.

 

Tačiau nebijokite kreiptis į advokatus, išmanančius autorių teisę. Jie pagal jūsų situaciją parinks tinkamiausius jūsų teisių gynimo būdus ir atitinkamą žalos atlyginimo būdą.