JAV PATENTŲ IR PREKIŲ ŽENKLŲ TARNYBA KETINA NUSTATYTI PRIVALOMĄ JAV TEISININKO ATSTOVAVIMĄ UŽSIENIO PREKIŲ ŽENKLŲ PAREIŠKĖJAMS IR REGISTRACIJŲ TURĖTOJAMS

EDITA IVANAUSKIENE, ADVOKATĖ, PATENTINĖ PATIKĖTINĖ, EiiP

 

2019 m. vasario 15 d. paskelbtas JAV patentų ir prekių ženklų tarnybos pasiūlymas, pagal kurį būtų privaloma paskirti JAV klafikuotą teisininką paduodant JAV prekių žeklo paraišką tiesiogiai JAV patentų ir prekių ženklų tarnybai, o išplečiant prekių ženklo teisinę apsaugą Madrido sistemos tvarka būtų reikalaujama paskirti JAV klafikuotą teisininką Tarptautiniam biurui perdavus tolimesnį prekių ženklų paraiškos nagrinėjimą JAV patentų ir prekių ženklų tarnybai. Taip pat ateityje planuojama pakeisti Madrido sistemos aspektus, kad JAV kvalifikuotas teisininkas būtų paskirtas jau tarptautinės prekių ženklo paraiškos padavimo stadijoje.

 

Žr. pasiūlymą: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-02-15/pdf/2019-02154.pdf

 

Konsultacijos su visuomene dėl šio pasiūlymo vyks iki 2019 m. kovo 18 d.

 

Tai gali smarkiai išbranginti užsienio subjektų prekių ženklų registracijos kaštus JAV. Prognozuojama, kad tiems, kurie šiuo metu neturi JAV atstovo ir yra pareiškę, ar registravę JAV prekių ženklą per Madrido sistemą, papildomai vidutiniškai tai gali kainuoti 1000 US dolerių.

 

 

Sekite EiiP blogą dėl tolimesnių naujienų šia tema.

 

Jeigu reikia pagalbos su prekių ženklais, visada galime padėti. Skambinkite +37068611584 ar rašykite edita.ivanauskiene@eiip.lt