VDAI PATVIRTINO DUOMENŲ TVARKYMO OPERACIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS REIKALAVIMAS ATLIKTI POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI, SĄRAŠĄ

Edita Ivanauskienė, advokatė, patentinė patikėtinė

 

 

 

Šiuo tik dalinuosi informacija apie tai, kad 2019-03-14 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtino Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašą. Žr.

https://ada.lt/go.php/lit/Veiklos-del-kuriu-tures-buti-atliekamas-poveikio-duomenu-apsaugai-vertinimas