VERTINANT JUDESIO ŽENKLŲ ATITIKIMĄ ABSOLIUTIEMS PREKIŲ ŽENKLŲ REIKALAVIMAMS TAIKOMI STANDARTINIAI PRINCIPAI

EDITA IVANAUSKIENĖ, ADVOKATĖ, PATENTINĖ PATIKĖTINĖ

 

Dalinuosi bene vienu iš pirmųjų ESINT Apeliacinės tarybos sprendimų, kuriame pateikti išaiškinimai dėl judesio prekių ženklo atitikimo absoliutiems prekių ženklų reikalavimams.