ESINT. REGISTRUOTAS BENDRIJOS DIZAINAS. APELIACIJOS PADAVIMO TERMINAI

EDITA IVANAUSKIENĖ, ADVOKATĖ, PATENTINĖ PATIKĖTINĖ

 

Vis dar pasitaiko atvejų, kad praleidžiami apeliacijos padavimo terminai dėl to, kad apeliacija laiku nepasiekė ESINT. Antai, ESINT nepriėmė apeliacijos dėl ESINT sprendimo registruoto Bendrijos dizaino pripažinimo negaliojančiu byloje, nes apeliacija, nors perduota kurjeriui iki nustatyto apskundimo termino pabaigos, pasiekė ESINT jau pasibaigus apskundimo terminui. Sprendimas byloje R1712/2018-3 pridedamas. Būkite budrūs!