Teisiniai pranešimai

Bendroji informacija

Atsakingas asmuo už informaciją, pateiktą interneto svetainėje www.eiip.lt:
Edita Ivanauskienė
Advokatė, patentinė patikėtinė
Advokatės Editos Ivanauskienės kontora EiiP, registruota adresu:
A. Goštauto g. 8-228, LT-01180 Vilnius
Lietuva
Tel.: +37068611584
El.paštas: edita.ivanauskiene@eiip.lt
EiiP yra registruotas prekių ženklas Lietuvoje ir paprastai žymi Advokatės Editos Ivanauskienės kontoros šiuo prekių ženklu teikiamas teisines, patentinės patikėtinės paslaugas ar kitas paslaugas klientams.

Atsakomybės ribojimas

Vienintelis tikslas šioje svetainėje ir tinklaraštyje patalpintos informacijos yra suteikti jums bendrą informaciją apie EiiP teikiamas paslaugas bei bendrą supratimą apie teisinį reguliavimą tam tikrų klausimų, kurie jums gali būti įdomūs.
EiiP deda visas pastangas, kad tinklalapyje ir tinklaraštyje pateikta informacija būtų tiksli ir išsami. Tačiau tiek, kiek leidžia įstatymai maksimalia apimtimi EiiP neprisiima jokios atsakomybės už interneto svetainėje ar tinklaraštyje esančios informacijos tikslumą ir išsamumą arba už bet kokias galimas neigiamas pasekmes ar žalą, kylančią dėl tiesioginio ar netiesioginio interneto svetainės ar tinklaraščio naudojimo.
Be to, tinklalapyje ar tinklaraštyje esanti informacija nėra teisinė konsultacija ir neturi būti naudojama kaip išsamaus individualaus patarimo atitikmuo.
Tam tikrais atvejais interneto svetainėje ar tinklaraštyje gali būti nuorodų į kitas svetaines. EiiP neprisiima jokios atsakomybės už interneto svetainių, į kurias tiesiogiai ar netiesiogiai teikiama nuoroda, turinį.

Autorių teisės

Šioje interneto svetainėje skelbiamas turinys ir visi grafiniai ar vaizdiniai elementai yra saugomi autorių teisių. Šios interneto svetainės ar tinklaraščio, ar bet kurios jų dalies negalima jokiais būdais atgaminti ar naudoti be aiškaus rašytinio EiiP leidimo, išskyrus atvejus, kai tai leidžia autorių teisių įstatymai.

Legal notices

General

Responsible for the information contained in the website www.eiip.lt is:
Edita Ivanauskiene
Attorney at Law, Patent Attorney
Law firm of Edita Ivanauskiene EiiP, registered at the address:
A. Goštauto str. 8-228, LT-01180 Vilnius
Lithuania
Tel.: +37068611584
E-mail: edita.ivanauskiene@eiip.lt
EiiP is a registered trademark in Lithuania and generally refers to the law firm of Edita Ivanauskiene providing legal, patent attorney or other services to the clients under this brand.

Disclaimer

Information contained in this website and in the blog is for sole reason to provide you with general information about EiiP services and for giving a general understanding on the legal regulation of certain issues that may be of interest to you.
EiiP makes every effort that the information provided in the website and in the blog be accurate and complete. However, to the fullest extent permitted by law, EiiP assumes no liability for the accuracy and completeness of the information contained in the webpage or in the blog or for any possible adverse consequences or damage stemming from the webpage’s direct or indirect use.
Further, the information contained in the website or in the blog does not constitute legal advice and must not be used as substitute for detailed individual advice.
In certain instances the webpage or the blog may contain links to other webpages. EiiP does not assume any liability for the content of the webpages to which our website directly or indirectly refers.

Copyright

The content and all graphical or visual elements published on this website are protected by copyright. The content of this website or of the blog or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of EiiP except as allowed under copyright laws.